searchAKILLI ARAMA
formİLETİŞİM FORMU
tel

MENÜ

kapat

İLETİŞİMDE KALIN

BİZİ TAKİP EDİN

facebook twitter instagram youtube
kapat

AKILLI ARAMA

Size en uygun projeleri listelemek için aşağıdaki kutuları kullanın.

-
kapat

İLETİŞİM FORMU

Projelerimiz ile ilgili bilgi sahibi olmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

İLETİŞİM FORMU

ampulFORMU DOLDURMAYA DEVAM ET
KAPATclose
Menü

GENEL KURUL BİLGİLERİ

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesi’nin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısında bir gün önce saat 16.00’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

İlgile yıla ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinden 21 gün önce, Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

23 Mayıs 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.
23 Mayıs 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.
23 Mayıs 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı için tıklayınız.
23 Mayıs 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Vekaletname için tıklayınız.
23 Mayıs 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Daveti için tıklayınız.
23 Mayıs 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündem için tıklayınız

22 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.
22 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.
22 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündem için tıklayınız.
22 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Vekaletname için tıklayınız
22 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Daveti için tıklayınız.
22 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı için tıklayınız.

11 Ocak 2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.
11 Ocak 2021 Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız
11 Ocak 2021 Genel Kurul Vekaletname için tıklayınız
11 Ocak 2021 Genel Kurul Gündem için tıklayınız
11 Ocak 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Daveti için tıklayınız.
11 Ocak 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı için tıklayınız.

01 Haziran 2020 Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.
01 Haziran 2020 Genel Kurul Tutanağı için tıklayınız
01 Haziran 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi için tıklayınız.
01 Haziran 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı için tıklayınız.
01 Haziran 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Vekaletname için tıklayınız.
01 Haziran 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Daveti için tıklayınız.
01 Haziran 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul 2019 Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

13 Haziran 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.
13 Haziran 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Tutanağı için tıklayınız.
13 Haziran 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul 2018 Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız.
13 Haziran 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Daveti için tıklayınız.
13 Haziran 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Vekaletname için tıklayınız.
13 Haziran 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı için tıklayınız.
13 Haziran 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi için tıklayınız.

24 Mayıs 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları için tıklayınız.
24 Mayıs 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.
24 Mayıs 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Daveti için tıklayınız.
24 Mayıs 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Vekaletname için tıklayınız.
24 Mayıs 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı için tıklayınız.
24 Mayıs 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi için tıklayınız.

29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul daveti için tıklayınız
29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul bilgilendirme dökümanı için tıklayınız
13 kasım 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul daveti için tıklayınız
29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul vekaletname için tıklayınız
29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul tadil metni için tıklayınız
13 kasım 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul bilgilendirme dökümanı için tıklayınız

17 mayıs 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı için tıklayınız
29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı için tıklayınız.
13 kasım 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul kap açıklaması için tıklayınız
29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul kap açıklaması için tıklayınız
29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul gündemi için tıklayınız
13 kasım 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul gündemi için tıklayınız
29 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı için tıklayınız.
17 mayıs 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul hazır bulunanlar listesi için tıklayınız

2016 yılı genel kurul bilgilendirme dökümanı için tıklayınız
27 nisan 2016 tarihli olağan genel kurul hazır bulunanlar listesi için tıklayınız
2016 yılı olağan genel kurul gündemi için tıklayınız
Yönetim Kurulumuzun 2016 Yılı Kar Dağıtım Önerisi için tıklayınız
2016 yılı olağan genel kurul daveti için tıklayınız
2016 Yılı genel kurul davet mektubu için tıklayınız
27 nisan 2016 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı için tıklayınız

2015 yılı genel kurul bilgilendirme dökümanı için tıklayınız
29 haziran 2015 tarihli olağan genel kurul hazır bulunanlar listesi için tıklayınız
2015 yılı olağan genel kurul gündemi için tıklayınız
2015 yılı genel kurul davet mektubu için tıklayınız
29 haziran 2015 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı için tıklayınız

20 mart 2014 tarihli olağanüstü genel kurul hazır bulananlar listesi için tıklayınız
20 mart 2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı için tıklayınız
12 haziran 2014 tarihli olağan genel kurul hazır bulunanlar listesi için tıklayınız
12 haziran 2014 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı için tıklayınız
2014 yılı kar dağıtım tablosu için tıklayınız
2014 yılı genel kurul bilgilendirme dökümanı için tıklayınız
2014 yılı olağan gnel kurul gündemi için tıklayınız
2014 yılı genel kurul davet mektubu için tıklayınız

23 mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul hazır bulunanlar listesi için tıklayınız
23 mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı için tıklayınız
2013 yılı olağan genel kurul gündemi için tıklayınız
2013 yılı genel kurul davet mektubu için tıklayınız

17 mayıs 2012 tarihli olağan genel kurul toplantısı haziran cetveli için tıklayınız
17 mayıs 2012 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı için tıklayınız
2012 yılı genel kurul bilgilendirme dökümanı için tıklayınız
2012 yılı olağan genel kurul gündemi için tıklayınız
2012 yılı genel kurul davet mektubu için tıklayınız

3 mayıs 2011 tarihli olağan genel kurul toplantısı haziran cetveli için tıklayınız
2011 yılı genel kurul bilgilendirme dökümanı için tıklayınız
3 mayıs 2011 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı için tıklayınız
2011 yılı olağan genel kurul gündemi için tıklayınız
2011 yılı genel kurul davet mektubu için tıklayınız

31 mayıs 2010 tarihli olağan genel kurul toplantısı haziran cetveli için tıklayınız
31 mayıs 2010 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı için tıklayınız
2010 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı için tıklayınız
2010 yılı genel kurul davet mektubu için tıklayınız

20 nisan 2009 tarihli olağan genel kurul toplantısı haziran cetveli için tıklayınız
2009 yılı olağan genel kurul gündemi için tıklayınız
2009 yılı genel kurulu davet mektubu için tıklayınız
20 nisan 2009 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı için tıklayınız